Raekwon "The Wild Tour"

Brighton Music Hall, Brighton, MA